Usługi

Zaburzenia Lękowe

diagnoza i leczenie

Zaburzenia lękowe są jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych w społeczeństwie. Same w sobie lub w połączeniu z innymi problemami są jedną z najczęstszych przyczyn konsultacji w ramach szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Czym są zaburzenia lękowe

Zaburzenie lękowe, dawniej zwane jako nerwica lękowa, to ogólny termin określający różne formy choroby psychicznej charakteryzującej się lękiem, niepokojem, strachem i związanymi z tym zmianami w zachowaniu. Zaburzenia lękowe wpływają nie tylko na naszą psychikę, ale także na fizjologię – mogą wywoływać objawy fizyczne, takie jak szybkie bicie serca, drżenie itd. Literatura wyróżnia wiele zaburzeń lękowych, w tym uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenia społeczne, zaburzenie separacyjne, agorafobia, zaburzenia paniczne, fobie itp.

Dlaczego lęk jest problemem?

Lęk kieruje naszym życiem, kiedy go doświadczamy. W niektórych sytuacjach jest on naturalny i potrzebny, ponieważ sprawia, że ​​osoba jest czujna, skoncentrowana i przygotowana do stawienia czoła potencjalnym problemom. W innych zaś może odwieść nas od życia pełnego celów i wartości, które prowadzą nas do szczęścia. Skupiamy się na lękach i niepokojach, które potrafią niejedno życie doprowadzić do ruiny. Zbyt silny niepokój może powstrzymać nas od robienia wszystkiego, co w naszej mocy. Nadmiar niepokoju może sprawić, że osoba poczuje się przytłoczona, skrępowana i niezdolna do zrobienia tego, co powinna.

Jeśli czujesz, że w Twoim życiu lęki i niepokoje przejęły nad czymś kontrolę, warto się tym zająć i pokonać zaburzenia lękowe.

Terapia Zaburzeń Lękowych

Zaburzenia lękowe można skutecznie leczyć poprzez różne podejścia terapeutyczne, takie jak Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Terapia Systemowa oraz Terapia Metodą EFT (Emotional Freedom Techniques). Każda z tych metod posiada swoje unikalne cechy i techniki, które pomagają w leczeniu lęku.


Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Ta forma terapii skupia się na identyfikowaniu i wykorzystywaniu rozwiązań, zamiast analizowania problemów i przyczyn lęku. Terapeuta wspiera osobę w odkrywaniu własnych zasobów i potencjału, które mogą pomóc w przezwyciężaniu lęku. Celem jest skierowanie uwagi na pozytywne zmiany i możliwości, umożliwiając pacjentom opracowanie skutecznych strategii radzenia sobie z lękiem.


Terapia Systemowa:

W terapii systemowej zaburzenia lękowe są postrzegane w kontekście interakcji i dynamiki systemu, w którym osoba funkcjonuje, takiego jak rodzina czy środowisko pracy. Terapia ta koncentruje się na zrozumieniu, jak relacje i wzorce komunikacji wpływają na lęk, i pomaga w modyfikowaniu tych wzorców w celu zmniejszenia objawów. Często obejmuje pracę z rodziną lub innymi bliskimi osobami, aby wspierać zmiany w systemie relacji.


Terapia Metodą EFT (Emotional Freedom Techniques):

EFT to podejście łączące elementy ekspozycji emocjonalnej z technikami tappingu, czyli delikatnego stukania w określone punkty meridianów energetycznych ciała. Ta metoda ma na celu redukcję napięcia emocjonalnego i fizycznego związanego z lękiem. EFT pomaga pacjentom w konfrontacji z trudnymi emocjami i uczuciami, zachęcając do ich akceptacji i przetwarzania, co może prowadzić do zmniejszenia intensywności i wpływu lęku.


Terapia zaburzeń lękowych nie jest jednak tylko rozmową – edukowaniem pacjenta, ale także, a może przede wszystkim wspólną pracą pacjenta i terapeuty.

Nad czym zatem terapeuta pracuje z pacjentem?

Każde z tych podejść podkreśla znaczenie aktywnej pracy pacjenta nad swoimi emocjami, myślami i zachowaniami, a także koncentruje się na wykorzystaniu wewnętrznych zasobów i potencjału osoby, aby skutecznie radzić sobie z zaburzeniami lękowymi.

Terapia zaburzeń lękowych w praktyce

Terapia składa się zazwyczaj z serii sesji z profesjonalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego – terapeutą lub psychoterapeutą, który może być z wykształcenia psychologiem, socjologiem itp. W trakcie tych sesji pacjenci uczą się jak identyfikować i zastępować niepotrzebne lub zniekształcone myśli i zachowania bardziej adaptacyjnymi strategiami radzenia sobie. Pacjenci mogą być zachęcani do praktykowania technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie lub progresywne rozluźnianie mięśni w celu zwalczania lęku i stresu. Mogą być również uczeni umiejętności rozwiązywania problemów i sposobów kwestionowania negatywnych wzorców myślenia.

Aby zgłosić się na terapię zaburzeń lękowych w Centrum Psychoterapii „W Pełni”, należy skontaktować się z placówką telefonicznie lub przez internet. Możesz zadzwonić lub wysłać e-mail, aby umówić się na wizytę. Na pierwszej wizycie terapeuta przeprowadzi wywiad i omówi z Tobą zasady terapii oraz ustali metody terapeutyczne, które będą odpowiednie dla Twoich potrzeb. Po ustaleniu rodzaju terapii terapeuta zaproponuje Ci plan terapeutyczny.