CentrumwPełni.pl - Centrum w Pełni - Centrum Psychoterapii i Wewnętrznej Równowagi - Natalia Jasińska, psycholog, terapiasystemowa, terapia rodzin i par

Natalia Jasińska

psycholog, nauczyciel, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Pracuję w nurcie systemowym i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Doświadczenie zdobywałam pracując zarówno indywidualnie z dorosłymi, młodzieżą, jak i z rodzicami.

W swojej pracy wyznaję zasadę, że każdy człowiek wie wewnętrznie, co jest dla niego dobre i w jaki sposób osiągnąć cel, a moim zadaniem jako psychologa, jest wsparcie w odnalezieniu wewnętrznych zasobów niezbędnych w drodze do tego celu. Wierzę, że zdrowie to nie tylko dbanie o swój fizyczny dobrostan, ale balans pomiędzy ciałem, umysłem i duszą. Są to części większej całości, gdzie jedna część nie może działać poprawnie bez wsparcia pozostałych.

W czasach wyścigu o zdrowie i młodość zapominamy o fundamencie jakim jest nasz umysł będący podstawą naszego JA.

W czym pomagam?

Zapraszam na spotkanie, jeśli:
 • nie dostrzegasz swojego potencjału,
 • odczuwasz dyskomfort w stawianiu granic,
 • odczuwasz uciążliwy i/lub długotrwały stres,
 • masz trudności w wyrażaniu emocji i/lub nawiązywaniu relacji,
 • masz trudności w relacjach z drugim człowiekiem,
 • chcesz zrozumieć odczuwane emocje lub powody dyskomfortu w życiu tu i teraz, chcesz zadbać

o organizm jako całość,

 • wewnętrznie czują, że mimo dbania o siebie i swoje zdrowie brakuje im czegoś, aby dopełnić całości

i osiągnąć stan ogólnego dobrostanu.

Oferuję:

 • poradnictwo psychologiczne
 • terapię indywidualną dorosłych
 • terapię młodzieży
 • terapię dzieci od 6 r.ż.
 • terapię par
 • terapię rodziny
 • interwencję kryzysową
 • trening umiejętności społecznych

Wykształcenie / Kursy

Uniwersytet Szczeciński – magister psychologii, specjalność społeczna

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – Kurs podstawowy Terapii Systemowej

Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I kurs podstawowy

Studium Umiejętności Psychologicznych (CTSR) - Kid Skills

Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu – Konsultant Kryzysowy

Psychologia W Praktyce – Interwencja kryzysowa w nagłych sytuacjach życiowych

Studio Psychologiczne Joanna Węglarz – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i osób dorosłych

Studio Psychologiczne Joanna Węglarz – Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii – Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion)