Usługi

Interwencja Kryzysowa

Pomoc psychologiczna

Po doświadczeniu traumatycznego wydarzenia niezbędna jest pierwsza pomoc psychologiczna, a w razie potrzeby interwencja kryzysowa. Zadaniem interwencji kryzysowej jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne osoby, która znalazła się w sytuacji krytycznej.

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to strategia udzielania pomocy psychologicznej, która jest stosowana w momencie poważnej dezorganizacji zdrowia psychicznego, będącej następstwem wszelkiego rodzaju kryzysów,

z którymi osoba nie może sobie skutecznie sama poradzić.

W terapii kryzysowej wykorzystuje się różne podejścia i strategie:

Interwencja Stabilizacyjna

Obejmuje ona zarządzanie kryzysem, poprawę stanu jakości życia i wspieranie pacjenta w sytuacji stresu. Interwencja ta, zazwyczaj polega na dostarczaniu informacji o sposobach radzenia sobie z daną sytuacją, wspieraniu pacjenta. Zadaniem tej interwencji jest pomoc pacjentom w osiągnięciu stanu stabilności pomimo zaistniałej sytuacji.

Interwencja Behawioralna

To podejście, które skupia się na modyfikowaniu, poprawie określonych reakcji pacjenta, które są uważane za nieprawidłowe lub niezdolne do wytrzymania sytuacji kryzysowej. Głównym założeniem interwencji behawioralnej jest to, że poprzez poznanie nowych, adekwatnych wzorców zachowań, pacjent może sprawniej uporać się z kryzysem i jego skutkami.

Poradnictwo Psychologiczne

to strategia interwencji stosowana w trakcie trudnych sytuacji życiowych. Poradnictwo może mieć postać indywidualną, grupową lub rodziną. Zasadniczo może obejmować diagnozowanie, edukowanie, wsparcie, przygotowanie i wdrażanie strategii. Poradnictwo może być również wspierane przez techniki terapeutyczne, takie jak relaksacja, koncentracja uwagi i inne techniki stosowane w terapii.

Jakie zadanie pełni

Interwencja Kryzysowa?

Celem interwencji jest pomoc osobie w odzyskaniu poziomu funkcjonowania psychicznego sprzed kryzysu, przywrócenie równowagi emocjonalnej oraz poprawa w zakresie zrozumienia tego, co się wydarzyło. 

Podstawowe zadania interwencji kryzysowej:

Pierwsza pomoc psychologiczna

Czyli interwencja w pierwszej instancji, to taka, która jest udzielana jak najszybciej po zaistniałej sytuacji. Ten rodzaj interwencji kryzysowej może trwać od kilkunastu minut do kilku godzin. Celem tej interwencji jest możliwe największe minimalizowanie negatywnych skutków ubocznych zaistniałej sytuacji. Ten, kto udziela pierwszej pomocy psychologicznej, dostarcza osobie w kryzysie niezbędnych narzędzi, aby mogła lepiej stawić czoła swojej sytuacji.

Postawienie na nogi po traumatycznych wydarzeniach

Interwencja kryzysowa, która polega na zapewnieniu osobom, które tego wymagają, procesu psychoterapeutycznego mającego na celu pomoc w przepracowaniu traumatycznych wydarzeń.

Element psychoterapii

Interwencja kryzysowa stanowi także ważny element terapii, gdyż pomaga szybko rozwiązać określony problem lub inne trudne sytuacje, w których osoba może się znajdować. W tym kontekście, jeśli psychoterapeuta zauważy konieczność takiej interwencji, wykorzysta właściwe techniki i strategie interwencji kryzysowej, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w krótkim czasie i wrócić do właściwej terapii.

Interwencja kryzysowa w Szczecinie

Centrum w Pełni

Terapia składa się zazwyczaj z serii sesji z profesjonalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego – terapeutą lub psychoterapeutą, który może być z wykształcenia psychologiem, socjologiem itp. W trakcie tych sesji pacjenci uczą się jak identyfikować i zastępować niepotrzebne lub zniekształcone myśli i zachowania bardziej adaptacyjnymi strategiami radzenia sobie. Pacjenci mogą być zachęcani do praktykowania technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie lub progresywne rozluźnianie mięśni w celu zwalczania lęku i stresu. Mogą być również uczeni umiejętności rozwiązywania problemów i sposobów kwestionowania negatywnych wzorców myślenia.

Metoda ta może być wykorzystana do skutecznego rozwiązywania różnorodnych problemów emocjonalnych i poprawy jakości życia.

Aby zgłosić się na terapię zaburzeń lękowych w Centrum Psychoterapii „W Pełni”, należy skontaktować się z placówką telefonicznie lub przez internet. Możesz zadzwonić lub wysłać e-mail, aby umówić się na wizytę. Na pierwszej wizycie terapeuta przeprowadzi wywiad i omówi z Tobą zasady terapii oraz ustali metody terapeutyczne, które będą odpowiednie dla Twoich potrzeb. Po ustaleniu rodzaju terapii terapeuta zaproponuje Ci plan terapeutyczny.