Usługi

Terapia EFT

Pomoc psychologiczna, terapia

Metoda EFT (Emotional Freedom Techniques) to innowacyjna technika terapeutyczna, która łączy elementy akupresury i psychologii. Poprzez delikatne stukanie palcami w odpowiednie punkty na ciele, EFT pomaga

w redukcji stresu, lęku i negatywnych emocji, umożliwiając odzyskanie równowagi emocjonalnej

i wewnętrznego dobrostanu.

Metoda EFT - Na czym polega?

EFT (Emotional Freedom Techniques), znane również jako metoda tappingu lub opukiwania, łączy w sobie wiedzę z obszarów akupresury, psychoterapii i neurologii. EFT często nazywane jest psychologiczną akupunkturą i jest metodą zaliczaną do nurtu psychologii energetycznej. Ta innowacyjna metoda koncentruje się na delikatnym stymulowaniu punktów energetycznych na ciele, które odpowiadają za przepływ energii. Opukiwanie lub uciskanie konkretnych punktów uwalnia blokady energetyczne, które przyczyniają się do różnego rodzaju trudności emocjonalnych.

Metoda ta może być wykorzystana do skutecznego rozwiązywania różnorodnych problemów emocjonalnych i poprawy jakości życia.

Jak to wygląda?

EFT jest jedyną znaną metodą terapeutyczną, która przynosi ulgę w tych trzech obszarach jednocześnie.

Istotą terapii metodą EFT jest jednoczesna pracy na trzech poziomach:

Fizycznym

Emocjonalnym

Mentalnym

Uwolnienie blokad energetycznych, napięcia

i dyskomfortu w ciele

Zmniejszenie bądź całkowite zredukowanie nadmiernego napięcia emocjonalnego

Skorygowanie negatywnych

i niewspierających myśli

i przekonań

Sesja terapii metodą EFT jest indywidualnym spotkaniem z naszym doświadczonym terapeutą. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych metod terapeutycznych współpraca rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu terapeutycznego, który pozwala lepiej zrozumieć potrzeby klienta i ustalić cele terapeutyczne.

W czasie sesji EFT terapeuta aktywnie współuczestniczy w procesie i jest wsparciem na każdym jego etapie.

W jakich obszarach może pomóc

Terapia EFT?

Leczenie Traumy, Zespołu PTSD

EFT jest niezwykle skutecznym narzędziem w terapii traumy, pomagającym odzyskać równowagę emocjonalną po trudnych doświadczeniach życiowych.

Leczenie Depresji i Obniżonego Nastroju

EFT jest równie skuteczne w leczeniu objawów depresji, a badania wykazują większą trwałość efektów po zakończeniu terapii EFT.

Redukcja Stresu, Lęków i Fobii

EFT radykalnie redukuje wysoki poziom stresu oraz problemów emocjonalnych.

Rozwiązanie Emocjonalnych Blokad,
Uwolnienie od Negatywnych Myśli i Przekonań

Metoda EFT pomaga nam odblokować i przekształcić trudne emocje i przekonania, które wpływają na nasze relacje, zdrowie i samopoczucie.

Poprawa Samooceny i Pewności Siebie

Metoda EFT pomaga nam odblokować i przekształcić trudne emocje i przekonania, które wpływają na nasze relacje, zdrowie i samopoczucie.

Praca z Uzależnieniami

Metoda EFT może być również skutecznym narzędziem w terapii uzależnień, umożliwia pokonanie szkodliwych nawyków i przywraca równowagę w życiu. Procesy zastosowane w terapii EFT sięgają do głębokich warstw emocjonalnych, których uzdrowienie jest podstawą do wyjścia z uzależnienia. Terapia EFT jest w tym przypadku świetnym uzupełnieniem tradycyjnej psychoterapii.

Niezależnie od tego, czy borykasz się z trudnościami emocjonalnymi, czy chcesz rozwinąć swój potencjał, metoda EFT może być doskonałym wsparciem dla Twojego procesu terapeutycznego.

CentrumwPełni.pl - Centrum w Pełni - Centrum Psychoterapii i Wewnętrznej Równowagi - Monika Miler, terapia metodą EFT (Emotional Freedom Technique), techniki wizualizacyjne i oddechowe

Nasza doświadczona terapeutka EFT – Monika Miler, jest gotowa, by Ci pomóc.


EFT w świetle badań naukowych

1.

Metaanaliza z 2017 roku, oparta na 7 publikacjach, wykazała ponadprzeciętną skuteczność EFT w leczeniu PTSD. Badanie sugeruje, że efekty terapii mogą być osiągnięte w ciągu 4-10 sesji, podczas gdy standardowe terapie PTSD zwykle wymagają 12-18 sesji. Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych u uczestników, co potwierdza bezpieczeństwo stosowania EFT zarówno w terapii prowadzonej przez terapeutę, jak i w samopomocy.

2.

Badanie z 59 weteranami wojennymi wykazało znaczące zmniejszenie objawów PTSD u pacjentów po 6 godzinach sesji EFT. 90% uczestników nie spełniało już klinicznych kryteriów PTSD po terapii, w porównaniu do 4% w grupie kontrolnej.

3.

Badanie przeprowadzone przez T. Karatzias’a w 2011 roku porównywało terapię odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych (EMDR) i EFT w leczeniu PTSD. Obie metody wykazały znaczący efekt terapeutyczny po zakończeniu interwencji, a efekty terapii utrzymywały się przez trzy miesiące po jej zakończeniu.

4.

Inne badanie dotyczyło skuteczności EFT u nieletnich ofiar przemocy domowej w wieku od 12 do 17 lat. Uczestnicy z grupy EFT otrzymali jedną godzinną sesję terapii, podczas gdy grupa kontrolna nie otrzymywała żadnej terapii. Wyniki pokazały znaczącą poprawę u wszystkich osób, które przeszły terapię EFT, do tego stopnia, że nie spełniały już klinicznych kryteriów PTSD4.

5.

Przeprowadzono badanie na grupie 77 seminarzystów, którzy przeżyli trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku. Dwa dni warsztatów EFT skutkowały poprawą wyników w zakresie PTSD do tego stopnia, że żaden

z uczestników nie spełniał już klinicznych kryteriów PTSD. Średnie zmniejszenie objawów zespołu stresu pourazowego wyniosło 72%5.

6.

Metaanaliza przeprowadzona w 2016 roku, uwzględniająca 20 badań i łącznie 1099 uczestników, wykazała, że EFT ma bardzo duży efekt w leczeniu depresji (wskaźnik Cohena d=1,31). Okazało się, że terapia EFT ma większą skuteczność w redukcji objawów depresji niż psychoterapia i leki przeciwdepresyjne. Dodatkowo, EFT było skuteczniejsze niż oddychanie przeponowe, edukacja w zakresie higieny snu i interwencje psychologiczne w postaci wspomagających rozmów. Nie stwierdzono znaczących różnic w skuteczności między EFT a EMDR. Badani uczestniczyli w maksymalnie 10 sesjach EFT.

7.

W jednym z badań przeprowadzonych na 238 studentach pierwszego roku, 15 uczestników

z umiarkowanymi lub ciężkimi objawami depresji otrzymało cztery 90-minutowe grupowe sesje EFT.

Po trzech tygodniach oceny wykazały znaczące zmniejszenie poziomu depresji w tej grupie, a średni wynik osób otrzymujących terapię EFT wskazywał na „brak depresji lub obniżenia nastroju” według skali BDI.

8.

W badaniu porównującym skuteczność psychoterapii behawioralno-poznawczej i EFT stwierdzono podobną skuteczność obu metod. Jednak badanie wykonane po pół roku wykazało większą trwałość efektów terapeutycznych w grupie otrzymującej terapię EFT8. Dodatkowo, badania nad terapią EFT wskazują na zmiany w mózgu i układzie nerwowym związane z redukcją stresu i poprawą samopoczucia. Obserwuje się zmniejszoną aktywację ośrodków lęku oraz regulację procesów emocjonalnych.

Badania

Przypisy

1.

Sebastian B., Nelms J., The effectiveness of Emotional Freedom Techniques in the treatment of Explore, „The Journal of Science and Healing”, 13 posttraumatic stress disorder: A meta-analysis. (1), 2016, s. 16–25.

2.

Church, D., Hawk, C., Brooks, A. J., Toukolehto, O., Wren, M., Dinter, I., Stein, P. (2013). Psychological Trauma Symptom Improvement in Veterans Using Emotional Freedom Techniques. A Randomized Controlled Trial. The Journal of Nervous and Mental Disease, 201(2), 153-160.

3.

Karatzias, T., Power, K., Brown, K., McGoldrick, T., Begum, M., Young, J., Adams, S. (2011). A controlled comparison of the effectiveness and efficiency of two psychological therapies for post traumatic stress disorder: Eye movement desensitization and reprocessing vs. emotional freedom techniques. Journal of Nervous and Mental Disease, 199, 372-378.

4.

Church, D., Pińa, O., Reategui, C., & Brooks, A. (2012). Single session reduction of the intensity of traumatic memories in abused adolescents after EFT: A randomized controlled pilot study. Traumatology, 18, 73-79.

5.

Gurret JM, Caufour C, Palmer-Hoffman J, Church D. Post-earthquake rehabilitation of clinical PTSD in Haitian seminarians. Energy Psychology: Theory, Research, and Treatment 2012 Nov;4(2):26-34.

6.

Nelms i inni, A systematic review and meta-analysis of randomized and non-randomized trials of Emotional Freedom Techniques (EFT) for the treatment of depression. Explore, „The Journal of Science and Healing”, 13 (6), 2016, s. 416–426.

7.

Church D., Asis M.A.D., Brooks A.J., Brief group intervention using EFT (Emotional Freedom Techniques) for depression in college students: A randomized controlled trial., „Depression Research & Treatment”, 2012.

8.

Stapleton, Peta et al. “Neural Changes in Overweight Adults with Food Cravings after Emotional Freedom Techniques Treatment: A Feasibility Study.” Behavioural Brain Research (2018). Stapleton, Peta et al. “Neural Changes in Overweight Adults with Food Cravings after Emotional Freedom Techniques Treatment: A Feasibility Study.” Behavioural Brain Research (2018). Bach, D., Groesbeck, G., Stapleton, P., Sims, R., Blickheuser, K., & Church, D. (2019). Clinical EFT (Emotional Freedom Techniques) Improves Multiple Physiological Markers of Health. Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. Church, Dawson I Brooks, Audrey. “The effect of brief EFT (Emotional Freedom Techniques) self-intervention on anxiety, depression, pain and cravings in health-care workers”. Integrative Medicine: A Clinician’s Journal 2 (2005): 104.