Katarzyna Mozgawa

doradca psychospołeczny, mediotar, trener

Jako założycielka Centrum Psychoterapii i Wewnętrznej Równowagi W Pełni,

jestem głęboko zaangażowana w promowanie holistycznego podejścia do zdrowia psychicznego.

Moja praca obejmuje doradztwo psychospołeczne, prowadzenie mediacji, a także organizowanie warsztatów i szkoleń, w których kluczową rolę odgrywa empatia i głębokie zrozumienie. W moich działaniach wykorzystuję różnorodne metody, zaczerpnięte m.in. z: NVC (Non-Violent Communication), Resonant Healing, Mindfulness, CFT (Compassion Focused Therapy). Obecnie najbardziej bliskim mi tematem jest budowanie czułej i życzliwej relacji z samym sobą, co uważam za podstawę zdrowia psychicznego.

Centrum W Pełni to wyjątkowe miejsce, które powstało z mojej pasji do pomagania innym oraz z moich własnych doświadczeń i przemyśleń.

Przez ponad dekadę nieustannie rozwijałam swoją wiedzę i umiejętności, zarówno poprzez formalną edukację, jak i praktykę oraz własną psychoterapię. Jestem w ciągłym procesie poszukiwania swojego unikalnego stylu pracy, zarówno w sesjach indywidualnych, jak i grupowych, zawsze dążąc do tego, aby każda interakcja była autentyczna i pełna zrozumienia.

Poza pracą w Centrum, angażuję się społecznie jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Wiosna. Przez trzy edycje byłam tutorką, pracując indywidualnie z dzieckiem metodą 1 na 1. Od września zeszłego roku pełnię również rolę wdrożeniowca dla nowych wolontariuszy, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Oferuję:

  • mediacje w oparciu o Porozumienie bez Przemocy
  • doradztwo psychospołeczne
  • warsztaty
  • zajęcia grupowe

Wykształcenie / Kursy

Uniwersytet Szczeciński – Nauki o Rodzinie, specjalność: poradnictwo psychospołeczne,

rodzinne i mediacje

Uniwersytet Szczeciński – Nauki o Rodzinie, specjalność: asystent rodziny

Pomorski Uniwersytet Medyczny – Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Szkoła Trenerów komunikacji opartej na Empatii - Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich

i Komunikacji opartej na Empatii

Szkoła Trenerów komunikacji opartej na Empatii - Integralne Studium Rozwoju Osobistego