Warsztaty

Budowanie

Dobrostanu Psychicznego

Od Dialogu Wewnętrznego

do Wewnętrznej Siły

Droga Kobieto!


Mam zaszczyt zaprosić Cię na serię warsztatów, które są wyrazem mojej pasji i pragnienia dzielenia się wiedzą na temat budowania zdrowej relacji z samym sobą. Jestem przekonana, że ta relacja, oparta na czułości, życzliwości i łagodności, jest fundamentem naszego zdrowia psychicznego.

O czym są warsztaty?

Warsztaty "Od Dialogu Wewnętrznego do Wewnętrznej Siły", to podróż przez różne aspekty naszego wewnętrznego dialogu i sposoby, w jakie możemy go przekształcać w źródło siły i spokoju. Przez pięć spotkań, skupimy się na praktycznych umiejętnościach, które pozwolą Tobie zbudować silniejsze, zdrowsze relacje z własnymi myślami i emocjami.

Chciałabym jednak podkreślić, że te warsztaty są nie tylko podróżą do wnętrza siebie, ale również wyjątkową okazją do budowania relacji z innymi kobietami, które podzielają podobne wartości i pragnienie rozwoju.

Moją intencją jest stworzenie przestrzeni, gdzie nie tylko będziemy rozwijać umiejętności, ale gdzie każda z nas może znaleźć poczucie przynależności, wsparcia i jedności. Chcę, aby te warsztaty stały się miejscem, gdzie relacje międzyludzkie kwitną, gdzie dzielimy się naszymi doświadczeniami, wzajemnie się inspirujemy i wspieramy w naszych indywidualnych oraz wspólnych podróżach rozwojowych.

Wyobraź sobie miejsce, gdzie możesz być sobą, bez obawy o ocenę, gdzie Twoje uczucia i myśli są wysłuchane i doceniane. Miejsce, gdzie możemy razem rosnąć, ucząc się od siebie nawzajem, dzieląc się naszymi sukcesami i wyzwaniami. Do tego właśnie Cię zapraszam, byś wspólnie ze mną tworzyła tę przestrzeń.

Przebieg Warsztatów

Pierwsze Spotkanie

Odkrywanie wewnętrznego dialogu - Dowiesz się jak wewnętrzny dialog wpływa na samoocenę i samopoczucie, ucząc się jednocześnie, jak go świadomie kształtować.

Drugie Spotkanie

Porozumienie bez Przemocy jako narzędzie samorozwoju - Poznasz zasady Porozumienia bez Przemocy i dowiesz się jak mogą wspierać konstruktywny i wspierający wewnętrzny dialog.

Trzecie Spotkanie

Samowspółczucie jako źródło siły - Dowiesz się, jak praktyka samowspółczucia może wzmacniać Twoją wewnętrzną siłę i odporność na trudności.

Czwarte Spotkanie

Pokonywanie Wewnętrznego Krytyka - Nauczysz się strategii i technik, które pomogą Ci zmieniać krytyczne monologi wewnętrzne na bardziej wspierające i motywujące.

Piąte Spotkanie

Integracja i praktyka - Zintegrujesz zdobytą wiedzę i umiejętności, pracując nad osobistym planem dla utrzymania zdrowego dialogu wewnętrznego.

Korzyści z uczestnictwa

Zwiększenie samoświadomości

Zrozumienie, jak dialog wewnętrzny wpływa na Twoje emocje i zachowania.

Umiejętność zarządzania emocjami

Nauczysz się technik, które pomogą Ci lepiej radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

Wzrost odporności emocjonalnej

Poznasz narzędzia, które umocnią Twoją odporność na życiowe wyzwania.

Budowanie pozytywnych relacji

Poprawisz jakość swoich relacji, zarówno z sobą, jak i z innymi, poprzez praktykę empatii i samowspółczucia.

Kwestie organizacyjne

Miejsce: Centrum W Pełni,

ul. Ks. Bogusława X 1/6, Szczecin.

Koszt: 250 zł za cały cykl warsztatów.

Liczba miejsc: Ograniczona do 10.

Zaliczka: Wymagana zaliczka, która decyduje o zapisaniu na listę uczestniczek.

Data rozpoczęcia: 7 maja, godz. 18:00

Data zakończenia: 4 czerwca, godz. 20:00

Zastrzeżenie: Zastrzegam sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie uzbiera się minimalna grupa 6 osób.

Zachęcam Cię do dołączenia do nas i podjęcia tej wyjątkowej podróży. Razem stworzymy przestrzeń, w której każda z nas może się rozwijać, ucząc się, jak budować zdrowy dialog wewnętrzny, który jest kluczem do wewnętrznej siły i dobrostanu psychicznego.

Kontakt

Napisz do Nas!