Terapia uzależnień bahawioralnych

Uzależnienia behawioralne są coraz bardziej rozpoznawanym problemem zdrowotnym, który dotyka wielu ludzi na całym świecie. Chociaż uzależnienia często kojarzą się z substancjami chemicznymi, takimi jak narkotyki czy alkohol, istnieją również uzależnienia behawioralne, które dotyczą niezdrowych nawyków i wzorców zachowań. 

Diagnoza psychologiczna

Czym są uzależnienia behawioralne?

Uzależnienia behawioralne to niezdrowe nawyki i obsesje, które prowadzą do powtarzalnych, kompulsywnych zachowań, pomimo negatywnych konsekwencji. Osoby uzależnione doświadczają silnej potrzeby wykonywania określonych czynności, które dostarczają im chwilowego ukojenia lub przyjemności. Te zachowania stają się priorytetem w życiu jednostki, prowadząc do zaniedbywania innych aspektów, takich jak zdrowie, relacje społeczne czy obowiązki zawodowe.

Rodzaje uzależnień behawioralnych:

1. Uzależnienie od hazardu: Osoby uzależnione od hazardu czują przymus uczestnictwa w różnego rodzaju grach losowych, takich jak automaty, ruletka, zakłady sportowe gry liczbowe czy tez gry karciane. W następstwie czego, borykają się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, kłopotami w relacjach interpersonalnych i problemami emocjonalnymi.

2. Uzależnienie od internetu: Uzależnienie od internetu dotyczy nadmiernego korzystania z internetu, gier online, mediów społecznościowych i innych cyfrowych platform. Osoby uzależnione od internetu tracą kontrolę nad czasem spędzanym online, co prowadzi do zaniedbywania obowiązków, izolacji społecznej i zaburzeń snu.

3. Uzależnienie od jedzenia: Osoby uzależnione od jedzenia mają niezdolność do kontrolowania swojego apetytu i często się objadają. To prowadzi do problemów zdrowotnych, takich jak nadwaga, otyłość, zaburzenia odżywiania i problemy emocjonalne.

4. Uzależnienie od zakupów: Uzależnienie od zakupów objawia się niezdolnością do kontrolowania impulsu zakupowego. Osoby uzależnione od zakupów nieustannie gromadzą przedmioty, niezależnie od zapotrzebowania i kosztów, co prowadzi do zadłużenia, konfliktów rodzinnych i trudności finansowych.

5. Uzależnienie od pracy: Osoby uzależnione od pracy nie potrafią oderwać się od swoich obowiązków zawodowych. Pracują nadmiernie, poświęcając więcej czasu pracy niż na życie osobiste, co prowadzi do wyczerpania, napięć rodzinnych i problemów zdrowotnych.

Objawy uzależnień behawioralnych:

Uzależnienia behawioralne wywierają poważny wpływ na życie jednostki, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Poniżej przedstawiamy najczęstsze objawy uzależnień behawioralnych:

  1. Niedotrzymywanie zobowiązań społecznych i zawodowych: Osoby uzależnione często zaniedbują swoje obowiązki społeczne, zawodowe i rodzinne. Mogą opuszczać spotkania, nie dotrzymywać terminów, tracić pracę lub mieć trudności w utrzymaniu stabilnych relacji z innymi ludźmi.
  2. Izolacja społeczna: Osoby uzależnione odnoszą często coraz większą satysfakcję z aktywności związanej z uzależnieniem, kosztem kontaktów społecznych. Mogą zaniedbywać spotkania z rodziną i przyjaciółmi, unikać interakcji społecznych i wycofywać się do własnego świata uzależnienia.
  3. Problemy finansowe: Uzależnienia behawioralne mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych. Osoby uzależnione często wydają nadmierną ilość pieniędzy na swoje uzależnienie, nierozważnie pożyczają lub zadłużają się, co prowadzi do trudności w spłacie długów i pogorszenia sytuacji finansowej.
  4. Zdrowie psychiczne: Uzależnienia behawioralne mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne jednostki. Osoby uzależnione często doświadczają uczuć lęku, depresji, poczucia winy czy wstydu. Mogą również doświadczać frustracji, gdy nie są w stanie kontrolować swojego uzależnienia.
  5. Zdrowie fizyczne: Niektóre uzależnienia behawioralne mogą mieć również negatywny wpływ na zdrowie fizyczne. Na przykład, uzależnienie od jedzenia może prowadzić do nadwagi, otyłości i poważnych problemów zdrowotnych związanych z układem sercowo-naczyniowym czy układem pokarmowym.
  6. Upośledzenie funkcjonowania poznawczego: Uzależnienia behawioralne mogą wpływać na funkcjonowanie poznawcze, takie jak koncentracja, pamięć i zdolność do podejmowania decyzji. Osoby uzależnione mogą mieć trudności w skupieniu uwagi, zapamiętywaniu informacji czy podejmowaniu racjonalnych decyzji.

Skutki uzależnień behawioralnych:

  1. Rozpad relacji: Uzależnienia behawioralne mogą prowadzić do poważnego napięcia w relacjach interpersonalnych. Osoby uzależnione często zaniedbują bliskie relacje, powodując rozpad małżeństw, zerwanie przyjaźni czy problemy w rodzinie.
  2. Problemy zawodowe: Uzależnienia behawioralne mogą mieć negatywny wpływ na karierę zawodową. Osoby uzależnione mogą tracić pracę lub mieć trudności w utrzymaniu zatrudnienia z powodu niedotrzymywania terminów, obniżonej wydajności czy problemów z koncentracją.
  3. Upośledzenie zdrowia ogólnego: Niektóre uzależnienia behawioralne, takie jak uzależnienie od hazardu lub uzależnienie od komputera, mogą prowadzić do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia. Osoby uzależnione często zaniedbują opiekę nad sobą, nieprawidłowo się odżywiają, nieprawidłowo śpią i nie prowadzą aktywnego trybu życia.
  4. Pogorszenie jakości życia: Uzależnienia behawioralne mają negatywny wpływ na ogólną jakość życia jednostki. Osoby uzależnione mogą odczuwać brak satysfakcji, poczucie pustki czy utratę kontroli nad własnym życiem.

Warto zauważyć, że objawy i skutki uzależnień behawioralnych mogą się różnić w zależności od konkretnego rodzaju uzależnienia oraz od indywidualnych cech i okoliczności osoby uzależnionej. Jednakże, ważne jest rozpoznanie problemu i podjęcie odpowiednich kroków w celu zapewnienia pomocy i wsparcia dla osoby uzależnionej.

Terapia uzależnień behawioralnych

Terapia uzależnień behawioralnych odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych tego rodzaju problemem. Obejmuje ona różnorodne podejścia terapeutyczne, które są dostosowane do specyfiki danego uzależnienia i indywidualnych potrzeb pacjenta. Celem terapii jest nie tylko przerwanie szkodliwego wzorca zachowań, ale także pomoc w odbudowie zdrowego i satysfakcjonującego życia.

1. Ocena i diagnoza: Pierwszym etapem terapii uzależnień behawioralnych jest dokładna ocena i diagnoza. W tym celu terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, analizuje historię uzależnienia, identyfikuje czynniki wyzwalające oraz ocenia obecne objawy i skutki uzależnienia. W oparciu o te informacje, terapeuta tworzy indywidualny plan terapeutyczny.

2. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Jednym z najczęściej stosowanych podejść terapeutycznych jest terapia poznawczo-behawioralna. CBT skupia się na zmianie negatywnych myśli, emocji i zachowań związanych z uzależnieniem. Terapeuta współpracuje z pacjentem, aby identyfikować destrukcyjne wzorce myślowe, wyzwalać pozytywne zmiany w sposobie myślenia i rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie.

3. Terapia grupowa: Terapia grupowa jest istotnym elementem leczenia uzależnień behawioralnych. Polega na spotkaniach grupowych, w których osoby zmagające się z podobnymi uzależnieniami mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, wzajemnego wsparcia i uczenia się od siebie nawzajem. Terapia grupowa stwarza bezpieczne środowisko, w którym pacjenci mogą odkryć nowe perspektywy, rozwijać umiejętności społeczne i budować trwałe więzi.

4. Terapia motywacyjna: Terapia motywacyjna koncentruje się na rozwijaniu wewnętrznej motywacji do zmiany. Terapeuta pomaga pacjentowi identyfikować i rozwijać motywację do przerwania uzależnienia oraz osiągnięcia pożądanych celów. Wykorzystuje się techniki motywacyjne, takie jak wzmacnianie pozytywnych zmian, ustalanie celów, wspieranie autonomii pacjenta i rozwijanie poczucia własnej skuteczności.

5. Terapia rodziny: Uzależnienie behawioralne ma nie tylko wpływ na osobę uzależnioną, ale także na jej rodzinę i bliskich. Terapia rodziny jest skierowana na zrozumienie i leczenie relacji rodzinnych, które mogą wspierać uzależnienie. Terapeuta pomaga rodzinie zrozumieć uzależnienie jako problem systemowy i wspólnie pracować nad zmianą szkodliwych wzorców komunikacji i interakcji.

6. Farmakoterapia: W niektórych przypadkach, w połączeniu z terapią behawioralną, może być stosowana farmakoterapia. Wprowadzenie odpowiednich leków może wspomagać proces terapeutyczny, zwłaszcza w przypadku współwystępowania innych zaburzeń psychiatrycznych, takich jak depresja czy lęki.

Terapia uzależnień behawioralnych jest procesem kompleksowym i indywidualnie dostosowanym do potrzeb pacjenta. Wymaga zaangażowania zarówno terapeuty, jak i samej osoby uzależnionej. Skuteczność terapii zależy od systematyczności, otwartości na zmiany i kontynuacji opieki nawet po zakończeniu terapii. Praca nad zdrowym stylem życia, rozwijanie zdolności radzenia sobie z trudnościami oraz wsparcie społeczne odgrywają kluczową rolę w procesie powrotu do zdrowia i utrzymania trwałej zmiany.

Specjaliści Centrum W Pełni stosują różne metody pracy nad uzależnieniem, dlatego korzystają zarówno ze sprawdzonych metod oddziaływań jak też z nowatorskich programów leczenia takich jak: Dialog Motywujący, elementy terapii poznawczo – behawioralnej, terapia systemowa oraz terapia EFT.

W celu umówienia się na terapię uzależnień behawioralnych zadzwoń pod numer telefonu: 794 694 850 lub zapisz się online na stronie https://centrumwpelni.pl/rezerwacje/