Agnieszka Auguścik

Agnieszka Auguścik

Agnieszka Auguścik

Dyplomowany psycholog o skończonej specjalności z zakresu psychologii społecznej, terapeuta Par i Małżeństw.

Na co dzień pełnię obowiązki Kierownika Wojskowej Pracowni Psychologicznej Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie.
Jestem również Wykładowcą i Trenerem Akademickim Uniwersytetu WSB Merito w Szczecinie.

W indywidualnej terapii bliski jest mi nurt integracyjny, w terapii Par – ujęcie systemowe. Jednak uważam, że w pracy terapeutycznej należy dostosować swoje metody do potrzeb i oczekiwań klientów.
W gabinecie zapewniam bezpieczną przestrzeń oraz komfort sytuacyjny, a szacunek do wartości wyznawanych przez klientów to dla mnie priorytet.
W pracy specjalizuję się w szeroko rozumianej definicji stresu, szczególnie zajmuję się stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym, satysfakcją zawodową, dobrostanem psychicznym. Współpracuję diagnostycznie z osobami zatrudnionymi w służbie mundurowej. Obecnie jestem w trakcie kursu terapii ACT – akceptacji i zaangażowania.
Prywatnie – mama, partnerka, przyjaciółka, kochająca zwierzęta i spotkania z ludźmi.